facebook

ข่าวสาร (สุวรรณคเณศ)

พิธีมอบ

พิธีมอบ"รางวัลพลอยคเนศ"


สมาคมคเนศรีศิลปินเพื่อสังคม
กำหนดจัด พิธีมอบ"รางวัลพลอยคเนศ" ครั้งที่3 ประจำปี2558 โดย ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินบุคคลสำคัญ ผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมตลอดมา อาทิ หนูนา หนึ่งธิดา,ปอ ทฤษฎี,จิ๊ป วสุ,ณัฐ ณัฐรัฐ,มารีน่า,รุ่ง สุริยา ฯลฯ
และเชิญชมคอนเสิร์ต"เพลงรักฤดูฝน"
ส่งกำลังใจและช่วยค่ารักษาพยาบาล
ดอน สอนระเบียบ,คนปากศิลป์
ซึ่งมีศิลปินดังร่วมขับร้องถ่ายทอดบทเพลงในครั้งนี้ อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง,อุมาพร บัวพึ่ง,วสุ แสงสิงแก้ว
(จิ๊ป ร.ด.) อ๊อด คีรีบูน,ชรัมภ์ เทพชัย,รัฐ สอนระเบียบ ฯลฯ
วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00-20.00น.
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ข้าง รพ.ภูมิพลฯ)