facebook

อัลบั้มรูปภาพ (สุวรรณคเณศ)

ขนมโมทะกะ-ลาดู
เครื่องประดับและเครื่องสักการะ
การจัดสร้างองค์พิฆเนศและองค์พระคเณศาณี
วัดดั๊กดูเสธ วัดแห่งความร่ำรวย มหาโชคลาภบารมี
Shree Mahalakshmi temple
8 เทวสถานแห่ง องค์พิฆเนศ
วัดสิทธิวินายัก
งานประกาศรางวัลพลอยคเณศครั้งที่3ประจำปี2558