facebook

อัลบั้มรูปภาพ (สุวรรณคเณศ) 04-10-2560 20:21:00

นวราตรี วัดแขกสีลม 2560

ในช่วงวันเทศกาลนวราตรีบูชานั้น ซึ่งก่อนจะถึงวันนวราตรี 1 วันจะมีการทำพิธีอัญเชิญพระศรีมหาคเณศวรลงมาประทับสถิตเป็นประธานในพิธีก่อนล่วงหน้า 1 วัน แล้วในวันเทศกาลนวราตรีหรือนวทุรคาบูชา (नवदुर्गा पूजा – Navadurga Puja) นั้น จะมีการบูชาพระแม่ทุรคาทั้ง 9 ภาค คือ 1. บูชาพระเทวีทุรคาปาง ไศลบุตรี (शैलपुत्री) เพื่อให้ได้คู่ครองที่ดีและสมหวังในความรัก 2. บูชาพระเทวีทุรคาปาง พรหมจาริณี (ब्रह्मचारिणी) เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา 3. บูชาพระเทวีทุรคาปาง จันทรฆัณฏา (चन्द्रघण्टा) เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบสุขร่มเย็นในชีวิต 4. บูชาพระเทวีทุรคาปาง กูษมาณฑา (कूष्माण्डा) เพื่อเปลี่ยนเรื่องร้ายๆ ในชีวิตให้กลายเป็นเรื่องดี 5. บูชาพระเทวีทุรคาปาง สกันทะมาตา (स्कंदमाता) เพื่อให้ได้รับการปกป้องจากพระองค์ดุจมารดาปกป้องบุตร 6. บูชาพระเทวีทุรคาปาง กาตยายนี (कात्यायनी) เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนยาว 7. บูชาพระเทวีทุรคาปาง กาลราตรี (कालरात्रि) เพื่อทำให้มีสติปัญญาดีและขจัดซึ่งอริศัตรู 8. บูชาพระเทวีทุรคาปาง มหาเคารี (महागौरी) เพื่อ ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและสวัสดิมงคลในชีวิต 9. บูชาพระเทวีทุรคาปาง สิทธิทาตรี (सिद्धिदात्री) เพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตโดยง่ายและช่วยป้องกันการค้าที่เสี่ยงภัยให้มีผลกำไรงาม ***แต่ละที่หรือแต่ละส่วนของอินเดียจะมีการอัญเชิญพระแม่ทุรคาในภาคต่างๆ ลงมาบูชาในช่วงงานเทศกาลนวราตรีไม่เหมือนกัน ซึ่งอันนี้จะเป็นอันหลักที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป (ของวัดแขกสีลมนั้นก็จะแตกต่างจากอันที่กล่าวมาด้วย)