facebook

อัลบั้มรูปภาพ (สุวรรณคเณศ) 30-08-2558 20:21:39

ท่าน หรรษ วรรธน ศฤงคลา (Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูตอินเดียป

ทางทีมงานสุวรรณคเณศ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสมอบองค์พระคเณศาณี ปางประธาน ให้กับท่านหรรษ วรรธน ศฤงคลา (Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และท่านได้อัญเชิญไปประทับอยู่ที่สถานฑูตอินเดียประจำประเทศไทย.