facebook

บทความ ตำนานและวิธีบูชา (สุวรรณคเณศ)

Saraswati-สรัสวตี

Saraswati-สรัสวตี


พระสรัสวดี เป็นมเหสีของพระพรหม เป็นมเหสีของพระพรหม เป็นเทพีแห่งการศึกษาเล่าเรียน และ ผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการ ทั้งปวง ภาพพระสรัสวดีมีพระโฉมงดงาม ผิวพระกายขาวผุดผ่อง ประดับอาภรณ์ด้วยแก้วสีขาว (เพชร) มี 4 กร ทรงพิณ ดอกบัว ถ้วยน้ำ และ คัมภีร์ ประทับบนหลังนกยูง

ชาวฮินดูมีเทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อสักการบูชา พระสวัสวดีในเทศกาล “นวราตรี” วันที่ 9 ของงาน จัดเป็นพิธีสำหรับเทพีองค์นี้โดยเฉพาะ เรียกว่า “วันอยุทธบูชา” มีการนำเอาหนังสือออกมาทำความสะอาด ประดับประดาด้วยไหมสีงดงาม แล้วเจิมด้วยกระแจะจันทร์หอม ผู้มีอาชีพช่างต่างจะนำเครื่องมือประกอบอาชีพมาวางทำพิธีบูชา นักเรียนหยุดเรียนจัดหาดอกไม้บูชาพระสุรัสวดี

------------------------
คถาบูชา
------------------------
โอม ศรี สรัสวตี เจ นะ มะ ฮา