facebook

เกี่ยวกับเรา (สุวรรณคเณศ)

สุวรรณคเณศเทวาลัย

สุวรรณคเณศเทวาลัย


      เป็น เทวสถานเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์มหาเทพ มหาเทวี เข้าสักการะขอพรต่อองค์องค์พระศิวะมหาเทพ องค์พระแม่อุมาเทวี องค์พิฆคเนศวร(พระพิฆเนศ) องค์พระคเณศาณีผู้เป็นเจ้าประจำเทวาลัย อัญเชิญมาจากดินแดนชมพูทวีป ประเทศอินเดีย มาให้ผู้รักและศรัทธาในประเทศไทยได้สักการะและบูชาทั้งนี้ทางเทวาลัยได้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องสักการะบูชาองค์พระผู้เป็นเจ้ามหาเทพและมหาเทวี

      สุวรรณคเณศเทวาลัยเปิดให้บริการทุกวัน (สาขา 1) โดยเทวาลัยตั้งอยู่ที่ ล็อค 63-64B หน้าศาลพระพรหม ศูนย์การค้า UD Town อุดรธานี (ตรงข้ามสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี) โทร 042-932936 หรือ 087-021-0850, 087-137-1879 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14.00 น.-21.30 น.

      สุวรรณคเณศเทวาลัยกรุงเทพ (สาขา 2) โดยเทวาลัยตั้งอยู่ที่ ล็อค CL22-23 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอล Union Mall ชั้น 4 โซนไอที (ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว) โทร 087-137-1879 หรือ 087-021-0850 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น.-21.00 น.