อัลบั้มรูปภาพ (สุวรรณคเณศ)

ทีมงานสุวรรณคเณศได้เข้าเยี่ยมพบ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
รางวัลเนตรนาคราชครั้งที่3 ประจำปี2558
คเณศจตุรถี 2558
ท่าน หรรษ วรรธน ศฤงคลา (Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูตอินเดียป
เข้าพบ ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ขนมโมทะกะ-ลาดู
เครื่องประดับและเครื่องสักการะ
การจัดสร้างองค์พิฆเนศและองค์พระคเณศาณี