facebook

บทความ ตำนานและวิธีบูชา (สุวรรณคเณศ)

Krishna-กฤษณะ

Krishna-กฤษณะ


พระกฤษณะ เป็นอวตารปางที่ 8 ของพระวิษณุ ภาพพระกฤษณะมักทำเป็นรูปมีพระกายสีดำมีแววหางนกยูงประดับบนเศียรและนิยมทำเป็นรูปประทับคู่กับนางโคปี (หญิงเลี้ยงวัว) หรือประทับยืนทรงขลุ่ย มีวัว และต้นไม้อยู่ด้านหลัง ตามตำนาน ในเรื่องมหาภารตะ

------------------------
คถาบูชา
------------------------
ฮะเร คริชณะ ฮะเร คริชณะ คริชณะ คริชณะ ฮะเร ฮะเร ฮะเร รามะ ฮาเร รามะ รามะ รามะ ฮาเร ฮาเร